Privatna zdravstvena ustanova – ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE „NALAZ“

Djelatnost: 
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada
Mikrobiološki laboratorij
Parazitološki laboratorij
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hasana Brkića broj 2
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Mirsada Hukić, spec. mikrobiologije i parazitologije
Lokacija: