Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Sara-Vita“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
Ultrazvučna dijagnostika
Hirurški zahvati u općoj anesteziji
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Zmaja od Bosne 7/III, Importane centar
Registrovana za dopunski rad: 
Da
Telefon: 
+378(0)33 973-441
+378(0)60 318 160
Ovlaštena osoba: 
Dr Emina Sarajlija-Pavlović, spec. gin. i akuš.
E-mail: 
Lokacija: