Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" – Organizaciona jedinica

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije
Hematološki laboratorij
RTG dijagnostika
Polivalentne stomatološke usluge
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
dr. Mustafe Pintola broj 31
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
dr Mohamed Obeji, spec. ginekologije i akušerstva – odgovorna osoba OJ
E-mail: 
Lokacija: