Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije
Operativni zahvati
Hirurški zahvati u općoj anesteziji
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada
Mikrobiološki laboratorij
Hematološki laboratorij
Imunološko-serološki laboratorij
Polivalentne stomatološke usluge
porodična medicina
psihologija
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Grbavička 74
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 661-840
Ovlaštena osoba: 
dr Mohamed Said-Bajek
Lokacija: