Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „New Life“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Biohemijski laboratorij
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju
praćenje trudnoće
embriologija
muško reproduktivno zdravlje
endoskopska hirurgija
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Lepenička broj 1
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 781-735
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Idriz Bukvić, spec. ginekologije i akušerstva (v.d. direktor na period do 6 meseci)
Lokacija: