Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MIMO-MEDICAL"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada
Mikrobiološki laboratorij
Hematološki laboratorij
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Azize Šaćirbegović 80
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 720-700
Ovlaštena osoba: 
Prim. dr Skender Jetulahović
E-mail: 
Lokacija: