Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „JINEMED BiH“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti
medicinski potpomognuta oplodnja koja isključuje heterolognu oplodnju.
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
dr. Mustafe Pintola 21
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 408 800
Ovlaštena osoba: 
prim. dr. Faruk Haverić, spec. ginekologije i akušerstva
Lokacija: