Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" POSLOVNA JEDINICA

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Grbavička 8
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 223-388
Ovlaštena osoba: 
direktor Prim. dr Željko Mišanović, spec. fiz. med. i reh.
E-mail: 
Lokacija: