Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika dr Gežo - OJ otoka

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije
Operativni zahvati
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Gradačačka 29
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 526 400
Ovlaštena osoba: 
Adis Šahinović
Lokacija: