Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „BAHCECI HEALTH SERVICES BH“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti
Hirurški zahvati u općoj anesteziji
Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju
Endoskopske ginekološke procedure
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića br. 57
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+378(0)33 420-194
Ovlaštena osoba: 
dr. Umit Goktolga, spec. ginekologije i akušerstva
Lokacija: