Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AGRAM"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije
specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine
RTG dijagnostika
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Trg međunarodnog prijateljstva 20
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 755-588
Ovlaštena osoba: 
dr.Taib Delić
Lokacija: