Privatna zdravstvena ustanova Poliklinik "ORTHOS"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture
Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije
Hirurški zahvati u općoj anesteziji
Dnevna bolnica
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Kromolj 25D
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
direktor, Prim. mr. sci dr Senad Maksić, spec. opšte hirurgije
Lokacija: