Privatna zdravstvena ustanova "PLAVA POLIKLINIKA" Podružnica Sarajevo

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Biohemijski laboratorij
Priručni laboratorij
Hematološki laboratorij
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Trg nezavisnosti 28
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 463- 888
+387(0)61 949-666
Ovlaštena osoba: 
dr Džemil Hujdurović
E-mail: 
Lokacija: