Privatna zdravstvena ustanova - Lječilište "BANJA TERME - ILIDŽA"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
Banjsko lječilište sa termalnom sumpornom vodom
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hrasnička cesta 10
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 772-000
Ovlaštena osoba: 
dr Maida Mujčinović, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Lokacija: