Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije
Ultrazvučna dijagnostika
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije
specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada
Hematološki laboratorij
porodična medicina
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Butmirska cesta 10
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 773-032
+387(0)33 573-722
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr. sc. Mustafa Hiroš, spec. urolog
Lokacija: