Privatna zdravstvena ustanova "E-STYL"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada
Mikrobiološki laboratorij
Parazitološki laboratorij
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Dobojska 16A
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
dr Mile Krivokuća
E-mail: 
Lokacija: