Privatna zdravstvena ustanova "ALEA - Dr KANDIĆ"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Biohemijski laboratorij
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije
Hirurški zahvati u općoj anesteziji
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
porodična medicina
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Avdage Šahinagića 5
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 538-100
Ovlaštena osoba: 
Mr. sci dr Adis Kandić, spec. opšte hirugije - MBA
Lokacija: