Privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju „Prof. dr Faris Fočo“ - Prof. dr Faris Fočo

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Igmanskih bataljona 2A
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 212-000
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Faris Fočo, spec. maksilofacijalne hirurgije, subspec. plastične i rekonstruktivne hirurgije glave i vrata
E-mail: 
Lokacija: