Privatna specijalistička ordinacija „MK ORL“ - Dr Melika Arnautović, spec. otorinolaringologije

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Edhema Mulabdića 6
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)62 067-182, +387(0)061 211-944
Ovlaštena osoba: 
Dr Melika Arnautović, spec. otorinolaringologije
E-mail: 
Lokacija: