Privatna specijalistička ordinacija - dr Kemal Lukačević

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Džinina 24
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 535-291
Ovlaštena osoba: 
dr Kemal Lukačević
Lokacija: