Privatna specijalistička ordinacija - dr Ekrem Divanović

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Marka Marulića 2C/I
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 641-666
Ovlaštena osoba: 
dr Ekrem Divanović
E-mail: 
Lokacija: