Privatna psihijatrijska ordinacija „Prof. dr Lilijana Oruč“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Derviša Numića 26
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 842 703
+387(0)61 339 998
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Lilijana Oruč, spec. neuropsihijatrije
Lokacija: