Privatna psihijatrijska ordinacija „ABM“ - Prof. dr. sci. Alma Bravo-Mehmedbašić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Skenderija čikma 1
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 222-328
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr. sci. Alma Bravo-Mehmedbašić
Lokacija: