Privatna ordinacija za internu – opštu medicinu „Prof. dr Damir Šečić“ - Prof. dr Damir Šečić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Registrovana za dopunski rad: 
Da
Telefon: 
+387(0)61 911-402
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Damir Šečić
E-mail: 
Lokacija: