Privatna ordinacija za fizijatriju "RAS"- dr Senad Zukanović

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Kralja Tvrtka 13
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 444-296
Ovlaštena osoba: 
dr Senad Zukanović
E-mail: 
Lokacija: