Privatna ordinacija specijaliste infektologa „Prof. dr sci. med. Sajma Krkić-Dautović“ - Prof. dr. sci. med. Sajma Krkić-Dautović

Djelatnost: 
Infektologija
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Koševo 22
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 222-383
+387(0)61 836-828
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr. sci. med. Sajma Krkić-Dautović
E-mail: 
Lokacija: