Privatna ordinacija „PRAXIS“ dr. Pecar

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Ćumurija 3
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 130-495
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Džemal Pecar
Lokacija: