Privatna ordinacija Dželaludin Kantardžić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Mis Irbina 3/2
Telefon: 
Registrovana za dopunski rad: 
Da
Ovlaštena osoba: 
Dželaludin Kantardžić
E-mail: 
Lokacija: