Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom djagnostikom „dr. Mujačić“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Dobinjske bolnice 1A
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 817 873
Ovlaštena osoba: 
Mujačić dr. Vedad
Lokacija: