Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „CARDIOTEAM“ - Prof. dr. sci. Mehmed Kulić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 2
Telefon: 
+387(0)61 149-491
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr. sci. Mehmed Kulić
E-mail: 
Lokacija: