Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „AB“ vl. dr. Avdija Bašić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Antuna Branka Šimića 23
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 184-729
Ovlaštena osoba: 
Bašić dr. Avdija
E-mail: 
Lokacija: