Privatna internistička ordinacija „Prof. dr. Amra Macić Džanković, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Čemaluša 6
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 177 743
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr. Amra Macić Džanković, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog
Lokacija: