Privatna ginekološka ordinacija "Dr. Spahović" - Prim. dr Šefkija Spahović

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Zmaja od Bosne 45/I
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 640-655
+387(0)61 557-372
Ovlaštena osoba: 
Prim. dr Šefkija Spahović
Lokacija: