Privatna ginekološka ordinacija „CLARUS“ - Prim. dr Amra Hadžismailović

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Skenderija 24
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 222 123
Ovlaštena osoba: 
Prim. dr Amra Hadžismailović
Lokacija: