Ordinacija opšte i glandularne hirurgije „Dr. Kapetanović"

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije
Specijalističko-konsultativne usluge iz glanduralne hirurgije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Edhema Mulabdića 6
Registrovana za dopunski rad: 
Da
Telefon: 
00387 61 205-047
Ovlaštena osoba: 
dr Erol Kapetanović
Lokacija: