Medicinsko-biohemijski laboratorij - Džananović Adijata

Djelatnost: 
Biohemijski laboratorij
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Branilaca Sarajeva 45
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 208-348
Ovlaštena osoba: 
Džananović Adijata