Privatna stomatološka ordinacija „Širbegović“ - dr Neira Bašagić

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 7/c
Telefon: 
+387(0)61 563-238
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
- usluge opće stomatologije,
Rukovodilac: 
dr Neira Bašagić
Lokacija: