Privatna stomatološka ordinacija - Sadiković dr Hajrudin

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
dr Kasima Begića 103
Telefon: 
+378(0)33 624-559
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Sadiković dr Hajrudin
Lokacija: