Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem „DUR DENTAL CENTAR“ - dr Zijo Duranović

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Koševo 15
Telefon: 
+387(0)62 135-681
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- zubotehnički laboratorij
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
dr Zijo Duranović
Lokacija: