Privatna stomatološka ordinacija "Hadžialagić" - dr Suzana Hadžialagić

Općina: 
Hadžići
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hadželi 161
Telefon: 
+378(0)61 100-224
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Hadžialagić dr Suzana
Lokacija: