Privatna stomatološka ordinacija - Basarić dr Ibrahim

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 29
Telefon: 
+378(0)33 537-530
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Basarić dr Ibrahim
Lokacija: