Privatna stomatološka ordinacija - Bajrović dr Reuf

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 60
Telefon: 
+378(0)33 200-326
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Bajrović dr Reuf
Lokacija: