Privatna stomatološka ordinacija - Ahmetašević dr Edina

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Behdžeta Mutevelića 22/I
Telefon: 
+378(0)33 642-941
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Ahmetašević dr Edina
Lokacija: