PZU"Verdant"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Amela Mujić
Adresa: 
Hifzi Bjelavca 36
Telefon: 
+387(0)33 634-604
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: