JU Apoteke Sarajevo PJ Buća potok-ogranak

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Adema Buće 70
JU Apoteke Sarajevo PJ Buća potok-ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 715-380
+387(0)33 715-381
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: