LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 9

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Armin Duraković
Adresa: 
Trg nezavisnosti 14
 
 
Telefon: 
+387(0)33 727-841 +387(0)33 727-842
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: