JU Apoteke Sarajevo PJ Saraj polje

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Mojmilska bb
JU Apoteke Sarajevo PJ Saraj polje
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 760-490 +387(0)33 760-491
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: