PA "Ikanović"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Ikanović Fatima
Adresa: 
Patriotske lige 22
PA "Ikanović"
Telefon: 
+387(0)33 206-432
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: