PA"Čobanija"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Aida Krkbešević
Adresa: 
Čobanija br.
PA"Čobanija"
Telefon: 
+387(0)33 211-095
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: