SORNC OPTIKA

adresa: 
Husrefa Redžića 13
Općina: 
Centar
ime_prezime: 
Nebojša Sarić
Telefon: 
+387(0)33
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: